Hvem kan få produceret kurser? Alle hospitaler i Region Hovedstaden kan indgive ønske om at få udviklet et e-learningkursus. Hospitalerne har ligeledes mulighed for at benytte stort set alle de kurser, som er blevet udviklet. Se alle kurserne under menupunktet "E-learningkurser". Hvordan kommer jeg i gang? E-learningteamet kan hjælpe med at afklare og afdække eventuelle muligheder og perspektiver samt hjælpe med at udarbejde en ansøgning. I ansøgningen skal du blandt andet beskrive læringsbehov og målgruppe(r). Du kan også orientere dig i de dokumenter, som er tilgængelige til højre på denne side. De indkomne kursusønsker bliver blandt andet prioriteret ud fra emnets relevans, målgruppens størrelse og almindelig køkultur. I forhold til den generelle prioritering af projekter (udvikling af e-learningkurser) kan det være en fordel at ansøge om e-learningkurser, der kan produceres i samarbejde mellem flere af hospitalerne og/eller benyttes af hele Region Hovedstaden. Du ansøger om udvikling af e-learningkurser via Region Hovedstadens fælles intranet. Hvad kræver det af dig/jer? For at få produceret et e-learningkursus skal opgavestilleren stille medarbejdere til rådighed, der har den faglige viden om det, der skal formidles. Erfaringsmæssigt kræver det ca. 75-100 timer af opdragsgiveren at få produceret et kursus med et omfang svarende til fx kurset Anlæggelse af PVK. Hvis I allerede nu kender til et uddannelsesbehov, som I kan forestille jer dækket af eller suppleret af e-learning, eller I har kendskab til, at et afsnit eller afdelinger arbejder i denne retning, foreslår vi, at I udfylder et ansøgningsskema (fås ved at kontakte E-learningteamet).